ZZVJ

21. ledna 2009 v 14:40 | Stefi |  Koně

Mám tady pro vás několik otázek a odpovědí, které by se na této zkoušce mohli vyskytnout. Jestliže se budete chtít prozkoušet, klikněte sem

1) Jakou zkratku má mezinárodní jezdecká federace?
FEI (Federation Equestre Internationale)

2) Kdo organizuje jezdecký sport v České republice?
ČJF (Česká jezdecká federace)

3) Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu?
Pravidly FEI (Všeobecnými, veterinárními, příp. i zvláštními)

4) Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti?
Drezurní zkouška, terénní zkouška (1. úsek steeplechase, 2. úsek cross-country), skoková zkouška.

5) Jaké jsou rozměry drezurního obdélníku?
Do "L" 20 x 40, vyšší soutěže 20 x 60

6) Jaké znáte základní chody koně?
Krok, klus, cval

7) Co rozumíte pod pojmem barování koně?
Jedná se o nedovolený a zakázaný způsob úpravy překážek nebo tlučení koně do nohou při skoku za účelem vyššího zvednutí končetin koně nebo vyššího či delšího skoku koně.

8) Ve kterém roce stáří se mohou koně účastnit poprvé skokových soutěží?
Ve 4 letech.

9) Jaké skoky musí být na opracovišti při závodech?
Minimálně 1 kolmá a 1 výško-šířková překážka - mohou být max. o 10 cm vyšší, než odpovídá stupeň obtížnosti, kterou bude kůň skákat, musí být postaveny obvyklým způsobem a označeny červenými a bílými praporky.

10) Jaké může být stáří jezdce, pokud startuje za juniory?
14 - 18 let

11) Jaké jsou výšky překážek parkuru v jednotlivých klasických stupních obtížnosti?
ZM - 90 cm
Z - 100 cm
ZL - 110 cm
L - 120 cm
S - 130 cm
ST - 140 cm
T - 150 cm


12) Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A?
První neposlušnost - 4 trestné body

Poboření překážky při skoku - 4 trestné body

Dotyk jedné nebo více nohou vodní hladiny ve vodním příkopu nebo otisk na ohraničující lišty na straně doskoku - 4 trestné body

První pád koně nebo jezdce nebo obou ve všech soutěžích - vyloučení

Druhá neposlušnost - vyloučení

Překročení přípustného času - vyloučení

Překročení stanoveného času v základním parkuru, v prvním nebo druhém kole a v rozeskakování ne na čas - 1 trestný bod za každou započaté čtyři sekundy

Překročení stanoveného času v rozeskakování na čas - 1 trestný bod za každou započatou sekundu

13) Co je to martingal a k čemu slouží?
Je to pomocná otěž a zamezuje koni, aby zvedal hlavu a krk příliš vysoko. Zjemňuje jezdcovu ruku. Skládá se z nákrčního řemene a vlastního martingalu.

14) Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku.
Jezdecká helma, vysoké jezdecké boty nebo nízké boty a chapsy, triko s dlouhým rukávem, jezdecké kalhoty.

15) Jaké druhy nánosníků znáš?
Anglický, Hannoverský, Mexický, kombinovaný

16) Popiš uzdečku a uzdu.
- Uzdečka se skládá z: nátylník, čelenka, podhrdelník, 2 lícnice, nánosník, udidlo, otěže
- Uzda se skládá z: uzdečky s anglickým nánosníkem + 2 lícnice k páce, páka, podbradní řetízek, pákové otěže

17) Popiš sedlo a jeho doplňky.
Přední a zadní rozsocha, posedlí, vrchní (velká) a spodní (malá) bočnice, třmenový zámek, třmenový řemen, třmen s vložkou, kolenní opěrky, řemeny k podbřišníku (zápinky), podbřišník s přezkami (zápřesky), sedlový polštář, kostra sedla, podložka.

18) Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně?
Bandáže, chrániče šlach (kamaše), struhačky, zvony, nákolenní kamaše, čabraky na uši, gelové podložky, gumové kroužky na udidlo, chrániče břicha.

19) Popiš vodění a předvádění koně.
Koně vede pouze 1 člověk. Jde po jeho levé straně vedle předních nohou. Vodítko drží oběma rukama pro případ, že by byl kůň neklidnější. Pokud vede koně na uzdečce bez pomocných otěží, má vždy přehozené otěže přes hlavu koně, takže pravou rukou drží otěže u huby koně a levou rukou jejich konec. Kůň se může vodit na ohlávce, uzdečce nebo na štajgru. Pokud je kůň nasedlaný, musí být vždy vytažené třmeny nahoru.

Při předvádění na zkouškách, závodech a výstavách kůň nesmí mít ochranné pomůcky a je veden vždy na uzdečce.

20) Vyjmenuj nejběžnější onemocnění koní.
Podlom, hniloba kopyt, koňská chřipka, alergie, vnitřní paraziti, plísňové onemocnění kůže, kolika, schvácení kopyt, zánět šlach.


21) Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku?
Různé typy jezdeckých přileb podle specializace výcviku, chránič brady, jezdecké boty, rukavice, ochranná vyztužená vesta.

22) Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu?
krok = 80 - 100 cm
klus = 120 - 140 cm
(ve skutečnosti se musí ještě přihlédnout k velikosti koně, jiná je pro poníka a jiná pro 180 cm vysokého koně)


23) Jakou funkci má vnější otěž při vedení koně?
Vnější otěž je při ohýbání koně přiložena ke krku a navádí ho směrem dovnitř. Je vedoucí, vede koně po kruhu

24) Jak se chová jezdec s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci?
Při vjezdu na silnici dodržuje jezdec pravidla silničního provozu, jede po pravé krajnici, ve tmě a za snížené viditelnosti je řádně označen odrazkou a světlem (baterkou). Potah se smí řídit od 16 let

25) Vysvětli pojem chod a ruch koně.
- Chody rozeznáváme podle nohosledu koně - krok, klus, cval. Odlišují se od sebe rozličným časovým sledem, taktem a rychlostí pohybu
- Ruch je rychlost a tempo střídání končetin koně v určitém chodu, je dán délkou projeté dráhy v určitém čase v tom kterém chodu. To znamená, že kůň umí pracovat v rámci jednotlivých chodů tj. klusu nebo cvalu v sebraném (shromážděný), pracovním, středním, prodlouženém ruchu, nebo v sebraném, středním a volném kroku. Při zvyšování (zrychlování) ruchu se má zvyšovat prostornost chodu, ne kadence.


26) Co je to akce?
Je to způsob a výška zvedání končetin (akce nízká, akce vysoká...)

27) Jaké znáš pomocné otěže?
Martingal, průvlečky, vyvazovací otěže, chambon, gongue .

28) Popiš správný sed jezdce.
Jezdec sedí v nejhlubším místě sedla, má nastavenou správnou délku třmenů, kolena jsou přiložena k sedlu - pevný stisk stehen a kolen, holeně jsou přiloženy na podbřišníku nebo mírně za ním, pata je prošlápnutá, špička je u koně. Jezdec sedí zpříma s vypnutým hrudníkem a pružným křížem, ramena tlačí dozadu, ruka je klidná a citlivá na koňskou hubu. Otěže procházejí mezi malíčkem a prsteníkem do ruky a vycházejí mezi ukazováčkem a palcem - palec směřuje vzhůru. Ruce jsou u sebe, lokty přiloženy k tělu. Držení hlavy je vzpřímené - pohled směřuje dopředu (nikoliv dolu). Ramenní kloub, kyčelní kloub a pata tvoří jednu přímku.

29) Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně.
Jsou to holeně, sed (váha), otěže a hlas.

30) Na které straně skoků se umísťuje červený a bílý praporek?
Červený praporek se vždy umisťuje na pravé straně skoku ze směru, ve kterém se má skok přejít, bílý praporek se pak dává na levou stranu skoku. ( Je to stejné jako na patnících u silnice


31) Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?
Licenci jezdce, licenci koně, zdravotní průkaz koně nebo veterinární osvědčení, kde budou potvrzena sérologická vyšetření a řádná očkování a 3denní osvědčení na přepravu koně (opět potvrzené veterinářem).

32) Jakou ústroj musí mít jezdec v parkurovém skákání?
Jezdeckou helmu s tříbodovým uchycením, bílou košili, bílou vázanku, červené(muži) nebo tmavě modré či černé (ženy)jezdecké sako, bílé jezdecké kalhoty, vysoké jezdecké boty, bílé rukavice.

33) Jakou ústroj musí mít jezdec v drezurních soutěžích?
- Pro nižší (Z): Jezdeckou helmu, bílou košili, bílou vázanku, červené(muži) nebo tmavě modré či černé (ženy) jezdecké sako, bílé jezdecké kalhoty, vysoké jezdecké boty, bílé rukavice.
- Od stupně L: Cylindr, černý nebo tmavomodrý frak, bílé (nebo dámy krémové) jezdecké kalhoty, bílá košile, bílá vázanka, bílé rukavice, černé jezdecké boty, ostruhy.

34) Vyjmenuj několik zásad bezpečnosti práce při ošetřování koní ve stáji.
Při příchodu do jezdeckého areálu je povinností každého se nahlásit odpovědné osobě a respektovat jeho pokyny. Je nutné dodržovat bezpečnostní a jiné podmínky stáje. Ve stáji se neběhá, nekřičí a nekouří. Do boxu ke koni smí maximálně 2 lidé, při vstupu je potřeba koně nejdříve oslovit, a přistupovat k němu zleva. Při ošetřování (místování, čištění aj.) musí být kůň uvázán.

35) Kdo odpovídá za bezpečnost jezdců při tréninkové hodině?
Trenér, cvičitel nebo vedoucí stáje (oddílu).

36) V kolika letech může jezdec provádět zkoušku základního výcviku?
Ve 12.

37) Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?
Proti tetanu.

38) Jaké znáš základní barvy koně?
Ryzák, hnědák, vraník, bělouš, plavák, izabela, albín, strakáč

39) Co jsou vrozené znaky u koní?
Je to odlišnost zbarvení a srsti od základního zbarvení na některých částech těla. Př. na hlavě - hvězda, lucerna, nosní pruh; na nohách - podkolenka, bílá spěnka a korunka atd.

40) Co jsou získané znaky u koní?
Jsou to znaky, které nemá kůň od narození, ale které získal během života. Vznikají náhodně, například bílé skvrnky po zranění, nebo lidským přičiněním, například výžehy pro upřesnění identity.

41) Popiš koně.
Hlava: čelo, temeno,týl, ušní krajina, spánková krajina, nadočnicová jamka, očnicová krajina, podočnicová krajina, nos, krajina nozder, ústní krajina,brada, líce, žuchva, příušní krajina, zátýlí, hrtanová krajina, skráň, kštice.
Krk a trup: šíje, hříva, hrdelní brázda, hrdlo, prsa, kohoutek, hřbet, žebra, hruď, podžebří, mečová krajina, bedra, hladová jamka, slabiny, pupeční krajina, šourek (u klisny vemeno), kříž, hrbol kosti kyčelní, záď, ocas.
Přední nohy: lopatka, ramenní kloub, rameno, loket, předloktí, zápětí, záprstí (přední holeň), spěnka, korunka, kopyto.
Zadní nohy: hrbol kosti stehenní, stehno, předkolení, hlezno, nárt (zadní holeň), spěnka, korunka, kopyto.

42) Ošetřování koní před výcvikem a po výcviku.
- Před výcvikem vymístujeme box a dáme koni čistou podestýlku, poté koně vyčistíme, nasedláme a nauzdíme a jdeme jezdit.
- Po návratu z výcviku koně odsedláme a oduzdíme, vyčistíme ho (i sedlo a uzdečku) a podle denní doby nakrmíme.

43) Základní krmivo pro koně.
Krmiva pro koně se dělí na rostlinné, živočišné, minerální, jadrné, objemné a je to například:

Objemná - Seno, zelená píce (luční tráva), sláma,

Jadrná - oves, ječný šrot, kukuřice, otruby, sladový květ,

Minerální - liz, krmná sůl

Živočišné - sušené mléko, vejce
koniny

44) Napájení koní.
Ideální je napáječka, díky níž má kůň přístup k libovolnému množství čerstvé vody. Pokud tato dispozice není, musí dostávat kůň vodu v kbelíku - ten se ovšem musí denně vymývat a dolévat do něj nová čistá nezávadná voda. Ustájený kůň spotřebuje denně průměrně 40l vody. Optimální teplota je 10 stupňů C.

45) Úrazy koní a jejich ošetření.
Zášlap - vznikne, když koni šlápne jiný kůň do zadní spěnky.

Nášlap (proniknutí cizího tělesa do kopyta): vyčistit, přiložit tlakový obvaz
Tržná rána: ošetření je podle její velikosti - někdy stačí vydesinfikovat, jindy se musí sešít.

Otlaky a zduření: chladit, jakmile se ztratí potírat mastí

Krvácení: zastavit krvácení (studená voda), vyčistit, přiložit tlakový obvaz

46) Zlozvyky koní.
Klkání, skřípání zuby, kopání, okusování předmětů, hrabání, tkalcování (hodinaření), vzpínání - přečti si o tom v knihách.
koniny

47) Nemoci koní a jejich léčení. - nauč se z knih základní nemoci, např.

Kolika, Zchvácení kopyt, Černá zástava moče, Zánět horních cest dýchacích, Hniloba kopyt, Chřipka, Tetanus

48) Podkování, druhy podkov a ošetřování kopyt.
- Kopyta musíme každý den pečlivě čistit kopytním háčkem od nečistot - je třeba hlavně hlídat, aby nezůstalo např. bláto v střelkových rýhách. Také není od věci v dobách, kdy je sucho, mazat kopyta speciálním tukem (postačí ale i obyčejné sádlo), aby nebyla moc přesušená.
- Při čistění kopyt je také důležité kontrolovat stav podkov. S tím souvisí podkování - to by se mělo provádět jednou za 6 - 8 týdnů. Je to závislé na stavu a růstu kopyta a na povrchu, po kterém koně chodí. Při kování se vždy nejprve kopyto řádně upraví (vystrouhá a orašpluje), následně se na něj pak pečlivě a pevně přitluče podkova, která by měla perfektně sednout. Někdo ková "za tepla" (tzn. že kovář zkouší koni podkovu vyndanou rovnou z výhně a podle potřeby může tu podkovu ještě přizpůsobit), někdo ková "za studena" (tzn. že kovář má již připravenou přesnou podkovu pro určitého koně, která mu padne).
- Druhy podkov: např. pantoflice, zámkové, ozubové a šroubové

49) Penalizace v terénní zkoušce všestrannosti.
- 1. neposlušnost (vybočení nebo kruh) = 20 tr. b.
- 2. neposlušnost u téže překážky = 40 tr. b.
- 3. neposlušnost u téže překážky = vyloučení
- 4. neposlušností v úseku D - Cross country = vyloučení
- Pád jezdce na překážce = 65 tr. b.

- Pád koně na překážce = vyloučení
- 2. pád v úseku B - steeplechase a v úseku D - cross country = vyloučení
- penalizace za čas (překročení optimálního času): klusové úseky = 1 tr. b. za vteřinu; steeplechase = 0,8 tr. b. za vteřinu; cross country = 0,4 tr. b. za vteřinu

- Překročení časového limitu: úseky A, B, C nebo D = vyloučení


50) Vyjmenuj základní typy překážek na parkuru.
Překážky se dělí na kolmé = výškové (kolmý skok, stacionáta, branka, plůtek, kolmá zeď, válce) a šířkové (dvojbradlí, oxer, trojbradlí, bulfinč, šikmá zeď, vodní příkop).

51) Jaké znáš zvláštní soutěže v parkurovém skákání?
Soutěž do prvé chyby, bariérové skákání, mini-max, štafetové skákání, minutové skákání, soutěž se stupňovanou obtížností, volba překážek, volba dráhy, zrcadlové skákání atd.


52) Jak postupujeme při podávání protestu a kdo ho smí podávat?
- Protest smí podat vedoucí družstva nebo osoba odpovědná za koně na závodech.
- Námitky se podávají písemně, musí být podepsány oprávněnou osobou a předány spolu s důkazy a svědectvím předsedovi sboru rozhodčích.
- K tomu je potřeba zaplatit poplatek ve výši 200,-Kč.
- Námitky se podle svého druhu podávají buď 15 - 30 minut před startem nebo do 30 minut po vyhlášení výsledků.

53) Jaké jsou základní vzdálenosti mezi skoky v kombinacích ?
Na 1 cvalový skok - 7,5 m
2 - 10,5 m
3 - 14 m
4 - 17,5 m
5 - 21 m
54) Jaké chyby se nejčastěji vyskytují při vedení koně na kruhu a v obloucích?
Přílišné zkracování vnitřní otěže, křížení otěží nad kohoutkem koně, nahýbání těla do středu

55) Co je to mimochod?
Je to zvláštní chod koně, kdy jde v klusu současně PP s PZ a potom zase současně LP s LZ.

56) Popiš nohosled koně v kroku, klusu a cvalu.
Krok (4 doby): LZ, LP, PZ, PP
Klus (2 doby): LZ + PP, PZ + LP
Cval (3 doby): LZ, LP + PZ, PP

57) Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce - všeobecně?
Při pádu jezdce z koně je nutné nejdříve zjistit, zda byl pád lehký a jezdec může pokračovat v jízdě, nebo zda je potřeba přivolat lékařskou pomoc.
- V případě závažného pádu můžeme do příchodu odborné pomoci udělat toto: při vyraženém dechu - silný poklep na záda, při zapadnutí jazyka - navrácení do správné polohy, při zranění končetin - fixace, při poranění páteře - v žádném případě nehýbat!
- Je-li jezdec pouze lehce odřen, měli bychom mu ránu vydesinfikovat.
Jde-li o závažné zranění je nutné okamžitě přivolat lékařskou pomoc!!!

58) Úloha komisaře při jezdeckých závodech.
- Komisaři mají přístup na opracoviště, do stájí, na cvičný prostor a do všech dalších prostor, které ovládá organizační výbor.
- Komisař na opracovišti má za úkol včas zakročit, aby se zabránilo špatnému zacházení s koňmi, aby se zabránilo přestupkům proti obecným zásadám chování, slušnosti a přijatým normám sportovní etiky.

59) Jak provedeme přechod do zastavení?
Koně zasedneme, zároveň stiskneme holeně a lehce přitáhneme otěže.

60) Kdo provádí kontrolu koní před drezurní zkouškou?
Sbor rozhodčích a veterinář
- Na mezinárodních závodech musí být prováděna veterinární kontrola koní a kondiční prohlídka koní před závody.
- Musí být určen komisař pro kontrolu sedlání a uzdění každého koně bezprostředně po opuštění obdélníku.
- Jakákoliv nesprávnost způsobí okamžité vyloučení.
- Kontrola musí být prováděna s největší opatrností, protože někteří koně jsou velmi nedůtkliví a citliví.

61) Jaká je tělesná teplota dospělého koně?
37,5 C - 38,2 C

62) Jaký je počet zubů u dospělého koně?
Hřebci - 40, klisny - 36, valaši podle věku kastrování

63) Kolik spotřebuje dospělý kůň vody na den?
20 - 40 l. ( ale vypije i 60 litrů - záleží na stáří, velikosti, zátěži, počasí)

64) Co je to velký kruh a jaký má průměr?
Velký kruh je kruh o průměru 20 m nebo o šířce jízdárny. Dělá se kdekoliv, kde se vejde. Jezdí se tak dlouho, dokud není veleno jinak.

65) Jaká je první pomoc po úrazu při bezvědomí jezdce a při zlomeninách?
Zkontrolovat dech a puls. Resuscitace: zaklonit zraněnému hlavu, vyčistit dýchací trubice, vytáhnout jazyk, 2 vdechy na 15 stlačení hrudníku. Případně se snažit zraněného jinak probrat a poskytnout mu teplo a klid. Při zlomeninách končetin je třeba fixace (= znehybnění zlomené části např. dlahou nebo alespoň rovným klackem). Pokud si zraněný stěžuje na bolest zad, NEMANIPULOVAT S NÍM, může mít zraněnou páteř. Při zranění jezdce je vždy nejdůležitější zavolat okamžitě záchrannou pomoc.


66) Do jaké výšky mohou být stavěny skoky na opracovišti v poměru k probíhajícímu stupni soutěže?
Překážky na opracovišti mohou být stavěny maximálně o 10 cm vyšší, než je probíhající stupeň soutěže.

67) Jakým způsobem může být potrestán jezdec za skok proti směru na opracovišti?
Vyloučením ze soutěže nebo peněžitým trestem.

68) Za jakou dlouhou dobu musí jezdec odstartovat ve skokové soutěži po znamení zvonu?
Do 45 sekund.

69) Jaký může být věk jezdce startujícího v kategorii "mladí jezdci"?
16 - 21 let ( kategorie jsou: děti 12 - 14, junioři 14 - 18, mladí jezdci 16 - 21, na pony 12 - 16 let)

70) Jaký může být věk jezdce startujícího v kategorii "děti"?
12 - 14 let

71) Jak dlouhý smí být bičík při skokových soutěžích?
Bičík smí být dlouhý maximálně 75 cm.

72) Jaký průměr má "malý kruh"?
6 -10 m
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 _MiSs_VerusQ@ _MiSs_VerusQ@ | Web | 21. ledna 2009 v 14:44 | Reagovat

Ahojky máš hezů blgo plsky koukni se na můj...sry za reclam xD

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama