Nervová soustava

31. ledna 2009 v 17:46 | Stefi |  Anatomie
Základem nervového ústrojí je nervová buňka - NEURON.
Tato buňka se skládá z:
 • těla buňky


 • výběžků
 • dendritů - nesou vzruch do buňky


 • neuritů - nesou vzruch z buňky
Spojení jednotlivých nervových buněk je uspořádáno tak, že neurit jedné nervové buňky je spojen s dendritem druhé nervové buňky. Spojení nervových buněk vytváří synapse (zápoje), ve kterých dochází k předání vzruchu.

Každá změna, která podráždí nervovou buňku se nazývá podnět a nervové buňky, které přijímají podněty z vnějšího prostředí se nazývají receptory.
Máme 2 druhy receptorů:
 • EXTERORECEPTORY - zachycují vnější podráždění (např. štípnutí)

 • INTERORECEPTORY - přenáší vnitřní podráždění (např. hlad)

Podnět vyvolá podráždění, které se přenese do centra, kde se mění na vzruch. Nervová vlákna, která vedou vzruchy z tkání a orgánů do nervových center jsou vlákna dostředivá a ta která vedou vzruchy z nervových center orgánů a tkání jsou vlákna odstředivá.

Nervovou soustavu dělíme na:
1. CNS - centrální nervovou soustavu
2. ONS - obvodovou nervovou soustavu
3. VNS - vegetativní nervovou soustavu


CNS - CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA
Skládá se z mozku a míchy

Mozek
-je uložen v dutině lebeční a tvoří jej:


 • velký mozek
 • přední mozek
- mozkové polokoule- čichový mozek


 • mezimozek • střední mozek
 • zadní mozek
 • mozeček


 • most


 • prodloužená mícha


Mozkové polokoule
 • jsou tvořeny na povrchu z šedé mozkové kůry a uvnitř bílé hmoty. Jsou nejvyšším orgánem nervové soustavy, řídí veškerou činnost organismu.

  Čichový mozek
 • je centrem čichového ústrojí. Je jen průměrně vyvinutý (značně vyvinutý je např. u šelem).

  Mezimozek
 • řídí dechový aparát, srdeční činnost, pánevní orgány, termoregulaci a hospodaří s cukry, vodou a solemi.

  Střední mozek
 • je centrem zrakového a sluchového centra, pohybových reflexů a jsou v něm nervové dráhy, které spojují zadní mozek s předním mozkem.

  Mozeček
 • je v něm centrum pro regulaci pohybu, udržování rovnováhy, polohy těla a končetin.

  Most
 • leží pod mozečkem a je to spojnice s míchou.

  Prodloužená mícha
 • řídí dýchání, reflexní děje (sání, polykání, kýchání, slinění a slzení) a krevní oběh.

  Mícha
  Navazuje na prodlouženou míchu, prochází páteřním kanálkem a končí v křížové oblasti. Meziobratlovými otvory vystupují z míchy míšní nervy krční, hrudní, bederní, křížové a ocasní.
  Je složená z vnitřní šedé hmoty ve tvaru "H" a na povrchu je pokryta bílou hmotou.

  ONS - OBVODOVÁ NERVOVÁ SOUSTAVA
  Tvoří ji síť nervů, které prochází všemi tkáněmi a orgány a jsou spojeny s CNS.

  Podle místa výstupu dělíme nervy na:
 • mozkové nervy - inervují (ovládají) orgány hlavy (př. čichový, trojklaný, zrakový, okohybný, jazykohltanový, sluchově rovnovážný,...)
 • míšní - inervují trup a končetiny

  Dále ještě rozlišujeme nervy:
 • dostředivé - vedou vzruchy do CNS
 • odstředivé - vedou vzruchy od centra do těla

  VNS - VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA
  Řídí činnost ústrojí, které nepodléhá vůli jedince (trávení,...). Je řízena centrální nervovou soustavou.
  Inervuje všechny tkáně těla, řídí jejich růst, výživu, působí na hladkou a srdeční svalovinu.

  Rozeznáváme 2 typy VNS:

  SYMPATIKUS
 • vybíhá z každého obratle míchy.
 • po určitých úsecích vytváří uzliny - GANGLIA. Z ganglií se sympatikus bohatě větví a vstupuje do vnitřních orgánů - působí na rozkladné procesy.
 • působí přes den

  PARASYMPATIKUS
 • působí až v noci
 • také se bohatě větví na ganglia

  Sympatikus a parasympatikus působí navzájem protikladně (vzájemně se doplňují).

  ČINNOST NERVOVÉHO ÚSTROJÍ
  Nervové ústrojí přijímá z vnějšího i vnitřního prostředí vzruchy, vede je do ústředí, kde se zpracují a vyvolají přiměřenou reakci. Základním projevem činnosti nervového ústrojí je REFLEX. Je to převod vzruchu z přijímacího orgánu, neboli receptoru do nervového ústrojí a z ústředí k výkonnému orgánu - efektoru. Dráha, po které reflex probíhá se nazývá REFLEXNÍ OBLOUK.

  Reflexy rozeznáváme:
 • nepodmíněné - zvíře se s nimi již rodí (např. dýchání, slinění, sání, polykání,...). Jsou poměrně stálé a nemění se po celý život. Patří sem i instinkty - pohlavní, potravový a obranný.
 • podmíněné - jsou získané, vznikají při dlouhodobém působení nebo opakování určitých podmínek. Jsou nestálé, dočasné a při změně podmínek zaniká. Umožňují zvířatům přizpůsobit se proměnlivému životnímu prostředí - tato schopnost se nazývá adaptace
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama